Sonel PVA8350

פרוב אקטיבי 3.5GHz

ה-Probe Introduction PVA8000, עם רוחב פס של יותר מ-7 GHz וארבעה ראשי בדיקה הניתנים להחלפה, הוא בדיקה פעילה ליישומים בתדר גבוה. היכול למדוד אותות דיפרנציאליים ויחידים עם דחיית מצב משותף טוב יותר. קצה הבדיקה הניתן להחלפה מאריך את חיי השירות של הבדיקה וניתן להתאים את מרווח קצה הבדיקה במדויק כך שיתאים למרווחי נקודות בדיקה שונים.
ה-PVA8000 תואם ליציאת הזיהוי האוטומטי של האוסילוסקופ מסדרת RIGOL DS70000 וניתן לזהות אותו ולהגדיר אותו באופן אוטומטי.
מחבר ה-BNC הנכנס שלו מאפשר חיבור קל יותר עם האוסילוסקופ. ה-Probe Introduction PVA8000 מספק אביזרים ואפשרויות שונות, כמו גם מספר רכיבים הניתנים להחלפה אשר הופכים אותו לשימוש בבדיקות ומדידות שונות.

ניתן להזמנה מראש