Comemso

comemso מפתחת סימולטור תא סוללות לבדיקת מערכות ניהול סוללות ולניתוח מערכות טעינה. הפתרון העולמי הראשון לבדיקת תחנות טעינת DC.