B2 – HVA68TD

VLF לבדיקות כבלים מתח גבוה עד מקסימום 68KVpeak ו 48KVrms

מערכת בדיקת מתח גבוה VLF מקסימום 68KVpeak ו 48KVrms עם יכולת אבחון Tan Delta, הוא מאפשר לאתר מראש קשתות בבידוד הכבל.

ה-HVA68TD הוא סט בדיקות VLF קומפקטי ונייד באמת הקובע את מצבם של כבלי מתח בינוני עם דירוג מתח של עד 46KV (בהתאם ל-IEEE 400.2-2013). הוא מבצע בדיקות VLF ו-DC, כמו גם בדיקות נדן עם מצב מיקום תקלות נדן (דרוש בדיקה נוספת של תקלה). כוח המוצא הגבוה של ה-HVA מרחיב מאוד את אפשרויות העומס. הוא מאפשר בדיקת כבלים ארוכים יותר או מספר שלבים במקביל. יחידת האבחון המשולבת Tan Delta מאפשרת הערכת מצב פשוטה של מערכת הכבלים.
מידע קשת מוקדמת (APL) מספק מימד חדש לבדיקות עמידה במתח, אשר מסייע לזהות חולשות בבידוד הכבלים לפני שמתרחשות תקלות. בניגוד לבדיקות VLF המסורתיות, APL מאפשרת זיהוי נזק גם כאשר כבל עובר את מבחן העמידות במתח ללא פגע.

ניתן להזמנה מראש