NDB-DOC-3

בודק שנאים NDB-DOC-3

מכשיר בדיקה המיועד לשנאים מ 5 kVA עד 3 MVA המאפשר לקבוע את נוכחותם של קצרים או מעגלים פתוחים בצד מתח גבוה של שנאי וגם קצרים בצד המשנה מתח נמוך.
ה NDB-DOC-3 מאפשר בדיקה מבלי לנתק את בכבלים בצד מתח נמוך או את האיפוס.
מכשיר קומפקטי קל משקל ומהפכני טכנולוגי, בדיקה של כדקה בלבד מצד מתח גבוה !!
מופעל מסוללות AA רגילות ללא צורך בחיבור למקור חשמל.

4,000.00 לא כולל מע"מ

במלאי

במלאי