ndb Technologies

ndb Technologies מפתחת ומשווקת ציוד בדיקה, מדידה ודיאגנוסטיקה ניידים לשוק החשמל. הפתרונות שלנו כוללים: זיהוי כבלים ופאזה; זיהוי ואבחון של פריקה חלקית (PD); מדידת התנגדות נמוכה מאוד (VLRM); תחזוקת תחנות משנה; ובדיקת תקינות שנאי הפצה. המכשירים האיכותיים שלנו חיוניים לאמינות ובטיחות רשתות החשמל.