תאריך: יום שלישי 26/12/2023

מיקום: מרכז הבנייה הישראלי, איצטדיון הכדורגל נתניה.

8:30-9:00 קבלת פנים עם קפה ומאפים.

חלק ראשון

מרצה: מהנדס בודק סוג 3 רועי אפללו.

9:00-10:30 בדיקות לולאת תקלה

 • מבוא והסבר על מדידת עכבת לולאת התקלה
 • מדידות בלוח מסוג בידוד כפול ובלוח מתכתי

10:15-10:30 – הפסקת קפה

10:30-12:00 המשך בדיקות לולאת תקלה

 • פתרונות לעכבת לולאת תקלה גבוה
 • כוונון מפסי זרם והתייחסות לאופיין המא”ז
 • דוגמאות מהשטח

12:00-12:45 ארוחת צהרים קלה עם כריכים פרווה ובשרי, פלטת ירקות ושתיה קלה.

חלק שני

מרצה: שי חבויניק וייז טק.

12:45-14:00  בדיקות ממסרי פחת

 • סוגי פחתים
 • סוגי בדיקות
 • התנגדות ומתח מגע בזמן מדידת פחת
 • זרם וזמני תגובה לסוגי הפחתים (רגיל, G , S)
 • הסבר עקומת מגנוט וההבדלים פחת AC ל A
 • הבדל בין ממסר זליגה פחת מסוג A לפחת מסוג B

 

 

 

תשלום: 250 ש”ח לא כולל מע”מ