Sonel WS-09

מתאם

בדיקה WS-09 היא בדיקה אוטומטית של שלושה חוטים פינים. הוא מספק מדידות הרבה יותר מהירות על ידי לחצן ההפעלה שלו הממוקם על בית הבדיקה. לבדיקה יש גם כפתור המאפשר לשמור את תוצאת המדידה בזיכרון המונה. הבדיקה המשמשת במהלך מדידות במתקני חשמל מפחיתה למינימום את הפעולות המבוצעות במונה עצמו, ומשפרת משמעותית את היעילות שלך.

550.00 לא כולל מע"מ

במלאי

במלאי