Sonel CS-1

קופסאת נגדים

קופסאת נגדים CS-1 מיועד להדמיית התנגדות בידוד של כבלי חשמל. היא מצוידת בנגדים מדויקים ביותר המיועדים לאימון, הצגה ועזרה. המכשיר מאפשר מדידה של ארבעה ערכי התנגדות ושילובם באמצעות פקקי בננה 4 מ”מ. המעטפת שלו מאופיינת בעמידות גבוהה בפני נזק מכני.

300.00 לא כולל מע"מ

ניתן להזמנה מראש

ניתן להזמנה מראש