Sonel C-3

צבת זרם (Φ=52 מ"מ)

הצבת משמשת למדידת זרמי חילופין. הקוטר המרבי של המוליך שנבדק הוא 52 מ”מ. הוא מסתיים עם תקע 5 פינים, תואם למכשירי סונל. השימוש בצבת מבטל את הצורך בניתוק חיבורי הבקרה, ומצמצם משמעותית את זמן הבדיקה. צבת זו מאפשרת למשתמשים לקבוע את סוג הזרם הזורם דרך אלמנט ההארקה שנבדק ולבדוק את ירידת המתח שנוצרה.

בעזרת מהדק זה, ניתן לבצע מספר בדיקות במכשירים המחוברים באופן קבוע לרשת החשמל:

מדידת זרם דליפת PE,
מדידת זרם דליפה דיפרנציאלי בחוטי L ו-N,
מדידת צריכת החשמל.

750.00 לא כולל מע"מ

במלאי

במלאי