Sonel AUTOISO-5000

מתאם לכבל רב גידי

מתאם AutoISO-5000 המיועד למדידת התנגדות הבידוד של כבלים וחוטים רב גידיים במתח מדידה של עד 5000 V. השימוש במתאם מבטל את האפשרות לטעות, ומצמצם משמעותית את הזמן הדרוש למדידת התנגדות בידוד בין זוגות מוליכים. לדוגמה, עבור כבלים עם 4 ליבות, המשתמש יבצע פעולת חיבור אחת בלבד (כלומר לחבר את המתאם למתקן), בעוד AutoISO-5000 יבצע הצלבה במשך שישה חיבורים רצופים.

4,050.00 לא כולל מע"מ

ניתן להזמנה מראש

ניתן להזמנה מראש