Sonel AUTOISO-2511

מתאם לכבל רב גידי

סונל מציעה מכשיר מיוחד, AutoISO-2511, המאפשר למפעיל לעבור בין זוגות מוליכים בודדים למדידת התנגדות בידוד. זה מקטין משמעותית את הזמן הדרוש למדידת התנגדות הבידוד בין זוגות מוליכים. לדוגמה, בעת בדיקת כבלים 4 ליבות, אתה יכול לבצע פעולת חיבור אחת בלבד (חבר את התקן AutoISO-2511 למתקן) בעוד המכשיר שלנו יבצע חצייה במשך שישה חיבורים רצופים.

1,350.00 לא כולל מע"מ

ניתן להזמנה מראש

ניתן להזמנה מראש