Sonel AGT32C

מתאם שקע תלת פאזי 32 A (4P)

מתאם השקע התעשייתי AGT-32C מאפשר לחבר מכשירים לשקעים חד פאזיים או תלת פאזיים בסביבות תעשייתיות.

מוצע בשלוש גרסאות עומס נוכחי – 16 אמפר, 32 אמפר ו 63 אמפר – כמו גם גרסאות עם 4 ו-5 פינים לשקעים התלת-פאזיים. למתאם השקע המוצג כאן יש דירוג זרם של 32 אמפר ומיועד לשקע תלת פאזי 4 קוטבי.

310.00 לא כולל מע"מ

ניתן להזמנה מראש

ניתן להזמנה מראש