Sonel AGT-16T

מתאם שקעים תעשייתיים 16A

מתאם שקע תעשייתי 16 A

ה-AGT-16T הוא מתאם שקעים תעשייתיים המאפשר חיבור מכשירים לשקעים חד פאזיים או תלת פאזיים בסביבות תעשייה.

מתאם זה זמין בשלוש גרסאות עומס זרם – 16 אמפר, 32 אמפר, 63 אמפר – כמו גם גרסאות עם 4 ו-5 פינים לשקעים התלת-פאזיים. המתאם המוצג מיועד לשקע 16 אמפר, חד פאזי ותלת קוטבי.

300.00 לא כולל מע"מ

במלאי

במלאי