Omicron StationGuard

אבטחת סייבר וניטור פונקציונלי עבור רשת החשמל

על מנת למנוע התקפות סייבר, מערכת זיהוי החדירה (IDS) StationGuard עוקבת אחר רשתות Ethernet ברשת החשמל. המערכת מזהה איומי סייבר, פעילות אסורה ותקלות. זה מאפשר לזהות איומים חדשים ותרחישי תקיפה לא ידועים עד כה, כמו גם סוגים שונים של תקלות במערכת האוטומציה של חברת החשמל.

ניתן להזמנה מראש