Omicron MPD 800

מערכת מדידה וניתוח אוניברסלית לפריקה חלקית PD

“מערכת הבדיקות של חברת אומיקרון MPD 800 PD שלנו היא באמת אוניברסלית, בכך שניתן להשתמש בה בכל סביבה. זהו הפתרון השלם, המדויק והגמיש ביותר הזמין עבור בדיקות PD בתקן תעשייתי של מגוון ציוד חשמלי.”

מערכת המדידה והניתוח של MPD 800 אוניברסלי חלקי (PD) שלנו מייצגת את הדור הבא של טכנולוגיית בדיקת PD בשימוש נרחב והחדשנית שלנו. דגם חדש זה מציע תכונות חומרה, תוכנה ועיצוב משופרות המבטיחות מדידות PD רב-ערוציות רגישות ביותר להערכה אמינה של ציוד חשמלי. הוא מזהה וממקם במדויק פגמי בידוד כדי לעזור לך להעריך באופן אמין את הסיכון לכשל בציוד.

 

ניתן להזמנה מראש