Omicron CMC535 PTL (Protection Testing Library)

ספריית תבניות מקיפה למגוון רחב של בדיקות ממסרי הגנה

PTL (Protection Testing Library) של OMICRON מכיל אוסף של תוכניות בדיקה מוגדרות מראש המכסות את רצפי הבדיקה החשובים ביותר עבור יותר מ-400 סוגים שונים של התקני הגנה. באופן טבעי, משתמשים יכולים לשנות או להרחיב את תוכניות הבדיקה הללו כדי להתאים לדרישות שלהם. אובייקט הבדיקה הוא מרכיב חיוני בכל תוכנית בדיקה, וניתן לעצב אותו באמצעות פורמט הקובץ הפתוח XRIO שפותח על ידי OMICRON. טכנולוגיית LinkToXRIO מאפשרת עדכון אוטומטי של הבדיקה בכל פעם שמשנים את הפרמטרים של XRIO. המשמעות היא שתבנית בדיקה אוטומטית אחת היא הדבר היחיד שאתה צריך לבדיקת כל מספר של התקני הגנה דומים. משתמשים מתקדמים יעריכו גם רבות מאפשרויות האוטומציה האחרות הזמינות דרך Test Universe. מחקרים הראו ששימוש בתכונות אלו יכול להפחית את זמן בדיקת ההגנה בשיעור של עד 70%.

טכנולוגיית התוכנה של OMICRON, כולל מרכז הבקרה של OMICRON, XRIO ו-LinkToXRIO מאפשרת למשתמשים ליצור תבניות בדיקה ספציפיות. אלה מסתגלים אוטומטית להגדרות הממסר בפועל. פונקציונליות זו היא הבסיס הטכנולוגי של ספריית בדיקות ההגנה (PTL), ספריית תבניות בדיקה מקיפה עבור מגוון רחב של ממסרי הגנה. השימוש ב-PTL מאפשר חיסכון ניכר בזמן שכן אין צורך ליצור תוכניות בדיקה ומאפיינים נומינליים מאפס.

ניתן להזמנה מראש

Datasheet

Omicron CMC535 PTL Datasheet