B2hv HVA45 & HVA45TD

VLF לבדיקות כבלים מתח גבוה עד מקסימום 49KVpeak ו 34.6KVrms

מערכת בדיקות כבלים למתח גבוה  VLF מדגמי ה-HVA45 וה-HVA45TD הם ערכות בדיקה קומפקטיות וניידות של VLF שמעריכות את מצבם של כבלי מתח בינוני. ה-HVA45TD כולל יכולות אבחון משולבות של Tan Delta וכולל תיקון זרם דליפת TD (מסוף שמירה), בהשוואה ל-HVA45 שניתן לצייד ביחידת האבחון TD מורחבת. שניהם מבצעים בדיקות VLF ו-DC, כמו גם בדיקות נדן עם מצב מיקום תקלות נדן.

ניתן להזמנה מראש