מידע טכני על השוואת מדידה בין מכשירים משולבים

כל המדידות השונות של מכשירים משולבים מודדים מתח לכל בדיקה שהם מבצעים.
לדוגמה לולאת תקלה מדידת ערך המתח הוא קריטי בדיוק התוצאה !!
אני אציג נתונים של סונל מול חברה אחרת לצורך השוואה:
הראשון סונל ב 230 וולט יש שגיאה של עד 2 אחוז שהם 4.6 וולט ועוד 4 ספרות אחרונות של הרזולוציה וזה עוד 0.4 וולט.
סך הכול עד 5 וולט פלוס מינוס.
ומה קורה בחברה השניה ??
2 אחוז שגיאה ועוד 1 וולט כך שאנחנו בשגיאה של 5.6 וולט פלוס מינוס ובנוסף מציינים שהשגיאה המקסימלית היא 5 אחוז ועוד 2 ספרות אחרונות של הרזולוציה !!! רק 5% הם 11.5 וולט שגיאה אפשרית !!!
כנ”ל לגבי התדר שהוא מרכיב חשוב למדידות!!
בסונל השגיאה 0.1 אחוז מהמדידה ועוד 0.1 הרץ, זה אומר מקסימום שגיאה של 0.15 הרץ במדידה של 50 הרץ.
ומה קורה במכשיר השני ??
רק בשגיאה המקסימלית האפשרית הם מציינים
5 אחוז ועוד 3 ספרות אחרונות שהם 0.3 הרץ
סה”כ שגיאה של 2.5 + 0.3 שזה 2.8 הרץ שגיאה במדידת 50 הרץ !!!
על איזה מכשיר אתם יותר סומכים בתוצאות המדידה שלו ?
אלו לא נתונים שאני ממציא , הכול כתוב במדריכים של יצרני הציוד.
פוסט פייסבוק סונל

כניסה לכתבה ותגובות לחץ כאן