Merytronic

חברת Merytronics מתמחים בפתרונות זיהוי, מעקב וניטור מתקדמים עבור רשתות חלוקת חשמל. המערכות של Merytronics כוללות הן מערכות קבועות והן מערכות ניידות המותאמות לצרכים המגוונים של התעשייה.